2BE Champ 2020-01-28T14:44:32+00:00

ליווי אישי למנהלים

2BE Champליווי אישי למנהלים

תהליכי ליווי אישיים המיועדים למנהלים בדרגים שונים (החל מעתודה ניהולית).

שינויים ארגוניים, מעברים מפוזיציה טכנית לניהולית, פיטורי עובדים או גיוס מסיבי, שינויים אישיים – כל אלו ועוד רבים מהווים צומת שלעתים חסרים הכלים לצלוח אותו. תהליכי ליווי ממוקדי מטרה הכוללים 8-12 מפגשי 1:1. שעתיים כל מפגש או בהתאם לצורך. בתחילת התהליך מוגדרת מטרתו והמדדים להצלחתו בשיתוף המנהל הישיר. התהליך נותן מענה אישי מותאם לצורך הארגוני מהעובד/מנהל הספציפי.
בתהליך יינתנו כלים ניהוליים, תקשורתיים ומענה על דילמות מחיי העבודה השוטפת.

כחלק מהתהליך:

  • הגדרת מטרות ניהוליות ואישיות בתיאום עם המנהל הישיר ומשאבי האנוש בארגון.
  • זיהוי דפוסי תקשורת וחשיבה של המנהל הספציפי.
  • מיפוי חוזקות המנהל, אתגרי הצוות, הממשקים והמשימות. ( כולל התמודדות עם אתגרי ניהול עקיף ועובדים מרוחקים)
  • מתן כלים לתקשורת אפקטיבית מול כפיפים ועמיתים (התמודדות עם חוסר הסכמות, הנעה לפעולה, עבודה תחת לחץ)
  • הגדרת והבנית התדמית הניהולית שלי, ביסוס דוגמא אישית.
  • כלים מנהיגותיים ( אחריות אישית,  התמודדות למול טעויות, חניכה , מעקב וחיזוקים, מיקוד במטרה, עניניות)
  • הבנית תוכנית עבודה אישית וצותית, הצבת יעדים הישגים.
  • שימוש בכלי הניהול הפורמליים להשגת תוצאות מיטביות( פגישות אישיות, פגישות צוות, משוב פורמלי ו-א פורמלי)
  • התמודדות עם דילמות ניהוליות יום יומיות במהלך הפגישות ובמענה רציף בין המפגשים ולאחר סיום התהליך.

השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם:
טל': 052-3932031 מייל: liat@2be.org.il

ליווי אישי למנהלים