2BE DIVERSE 2020-01-28T14:44:11+00:00

סדנאות בגיוון תעסוקתי

2BE Diverseגיוון תעסוקתי

סדנאות העוסקות בנשא הגיוון התעסוקתי.

  • גוון בתעסוקה (Workforce Diversity), מכיל קשת של נהלים וכלי ניהול, הנהוגים בחברות מובילות בעולם, ובשנים האחרונות גם בישראל. הם משקפים את התפיסה על פיה ההון האנושי המשקף את הרכב האוכלוסייה, על שלל גווניה, הוא יתרון גדול לארגון העסקי – ומהווה שורת רווח כפולה לארגון (ערכית וכלכלית). אחד הגורמים המשמעותיים בהצלחת יצירת גיוון משמעותי בארגון, הוא רתימת הדרג הניהולי שנמצא בקשר ישיר עם העובדים, קידומם, גיוסם. לשם כך, בנינו מספר סדנאות, שנועדו לתת מענה בהתאם לקהל היעד, ולשלב בו נמצא הארגון (הנעת תהליך, במהלכו, קשיים ספציפיים).

    המיקוד הוא על שתי סדנאות:

  • סדנאת פתיחה, שמטרתה הצגת הנושא, על אתגריו ויתרונותיו, ויצירת מוטיבציה ארגונית לגיוס אוכלוסיות מגוונות.

  • המנהל כמקדם גיוון – סדנא בת מספר מפגשים לדרג הניהולי שתכליתה מתן כלים למנטורינג עבור אוכלוסיות מגוונות והבנית המנהל כמנהיג מוביל שינוי.

השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם:
טל': 052-3932031 מייל: liat@2be.org.il

גיוון תעסוקתי